»

Kompetencje

Biuro Rachunkowo – Podatkowe „ACTIVO”
posiada uprawnienia Ministerstwa Finansów nr 4184/2003 do prowadzenia
ksiąg rachunkowych.