ceny usług

Miesięczny koszt ustalany jest z każdym klientem indywidualnie i uzależniony jest od zakresu usług i specyfiki prowadzonej działalności.
Przy prowadzeniu pełnej obsługi rachunkowo-księgowej w cenę wliczone jest prowadzenie wszystkich dodatkowych ewidencji księgowych, takich jak:

  •     ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  •     ewidencja VAT,
  •     doradztwo finansowo-księgowe i odbiór dokumentów.

Dodatkowo za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, CIT-8) oraz rozliczenie pracowników (PIT-11, PIT-8) pobieramy wynagrodzenie w wysokości średniej miesięcznej ceny za usługę.